Redakcja

REDAKCJA: Marek Bochniarz (sekretarz redakcji), Zbigniew Pakuła (redaktor naczelny), Barbara Kowalewska, Marzena Dobosz, Maria Świątkowska.

WSPÓŁPRACA: Krzysztof Modelski, Marta Moszyńska, Ryszrd Low, Michał Sobelman, Emilia Walczak

RADA PROGRAMOWA CZASOPISMA: 

Krzysztof Bielawski (Wirtualny Sztetl, Muzeum Historii Żydów Polskich), prof. Roman Kubicki (Poznań, UAM), prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Poznań, UAM), dr Piotr Forecki (Poznań, UAM),  Ryszard Löw (literaturoznawca, krytyk, prezes Stowarzyszenia Autorów Piszących po Polsku w Izraelu, Tel Awiw),  prof. Barbara Olech (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Janusz Marciniak (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), dr Joachim Russek (Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie)

Materiały zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na podstawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

 

© Copyright 2014