Stowarzyszenie Miasteczko Poznań zaprasza na spotkanie z dr. Pawłem Sekułą, które odbędzie się 14 grudnia o godz. 18.00 w Atelier WIMAR przy ul. Św. Marcin 75. Spotkanie poprowadzi Zbigniew Pakuła, redaktor naczelny pisma „Miasteczko Poznań”. Wstęp wolny. Dr Paweł Sekuła opowie o żydowskim miasteczku, do którego pod koniec XVII wieku Żydzi zostali ściągnięci przez polskich właścicieli i Lubomirskich. Stanowili blisko 60 proc. mieszkańców. Czarnobyl był jednym z najważniejszych ośrodków chasydyzmu na Ukrainie. Na czele dynastii chasydzkiej stał Menachem Twerski, uczeń Baal...
Stowarzyszenie Miasteczko Poznań zaprasza na spotkanie z dr. hab. Grzegorzem Krzywcem na temat fenomenu radykalizacji...
Nie chcemy Żydów u siebie. Przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944-1947 Stowarzyszenie Miasteczko Poznań zaprasza...
Nowy numer czasopisma "Miasteczko Poznań" (nr 2/2021) ukaże się za kilka dni. Poinformujemy o jego publikacji także na...

© Copyright 2014