Stan zachowania cmentarzy żydowskich

Zbigniew Pakuła
Krzysztof Bielawski
Stan zachowania cmentarzy żydowskich

Polska jest krajem, w którym w 1939 r. mieszkało około 3,46 mln Żydów[1]. W wielu miastach stanowili oni około 60% całej ludności. Procentowy udział ludności żydowskiej w ogólnej populacji zmieniał się na przestrzeni dziejów i był podyktowany sytuacją geopolityczną w Europie, pogromami, kryzysami gospodarczymi, falami migracji. Stosunki z rdzenną ludnością często dalekie były od pełnej harmonii, jednak to właśnie w Polsce schronienie znalazło wielu Żydów, wypędzanych z innych krajów, a w wielu miejscowościach początki osadnictwa żydowskiego sięgają średniowiecza.  W wyniku Zagłady około 90% Żydów zamieszkujących tereny Polski zostało wymordowanych przez Niemców i ich kolaborantów. Szacuje się, że drugą wojnę światową przetrwało około 300.000 polskich Żydów. Większość ocalonych stopniowo wyjeżdżała z Polski, emigrując do Palestyny, Stanów Zjednoczonych i innych krajów świata. W dawnych sztetlach pozostały opuszczone synagogi, domy modlitwy, mykwy i cmentarze.

 

[1] Piechotkowie M. i K., Krajobraz z menorą, Wrocław 2008, s. 171.

© Copyright 2014