Ludwig Dessoir

Marta Moszyńska
Ludwig Dessoir
Niemiecki Teatr Miejski w Poznaniu na którego scenie występwował Ludwig Dessoir
Nagrobek Ludwiga Dessoir'ea na cmenatrzu w Berlinie
Ludwig Dessoir

D E S S O I R

Poznański Żyd, wybitny odtwórca ról szekspirowskich na scenach teatrów XIX wieku

                W Poznaniu w 1850 roku pojawił się na występie gościnnym Ludwig Dessoir, aktor z Berlina i następca Hoppégo. Postać, zaliczanego do najwybitniejszych odtwórców ról szekspirowskich XIX wieku, przypomniał Hans Knudsen na łamach „Historische Monatsblätter”.[1]   Znakomita sława tego aktora to nie jedyny powód, dla którego prasa o nim wspomniała. Dessoir urodził się i spędził młodość w Poznaniu. Tam też rozpoczęła się jego kariera teatralna. Niestety, nie zachowało się zbyt wiele informacji o tych czasach. Nie wiadomo, kiedy dokładnie się urodził oraz jakie było jego prawdziwe nazwisko. Knudsen powołuje się na ustalenia dokonane przez Otto Franza Gensichena, który znał Dessoira osobiście i zebrał odnalezione na jego temat dane. Pośród nich znalazł się dokument wystawiony 13 maja 1844 roku w Poznaniu przez nadburmistrza Naumanna.

Wynika z niego, że Ludwig Dessoir urodził się 15 grudnia 1809 roku w Poznaniu. Jego ojciec nazywał się Pincus Dessoir i był kupcem. Zmarł w trakcie jednej ze swych podróży. Jego matką była Sarra z d. Syndikus Wolff żyła w Brójcach [niem. Brätz]. Akta stanu cywilnego zawierały wówczas niepełne dane, więc informacje te musiały zostać potwierdzone przez wiarygodnych świadków. Autor artykułu wyraził jednak wątpliwość, by osoby te pamiętały datę urodzenia aktora. W autobiograficznym szkicu Ludwig Dessoir pisał, że urodził się w 1810 roku. Osobiste zapiski wydawały się bardziej przekonująco niż relacje spisane w aktach. (...)

Marta Moszyńska

 

[1] Hans Knudsen, Aus der Posener Theatergeschichte [w:] „Historische Monatsblätter fur die Provinz Posen”,  1910, nr 6, ss. 81-88..

© Copyright 2014