Cerowała pamięć (O Łucji Pawlickiej-Nowak)

Dwudziestego siódmego lutego 2020 roku zmarła Łucja Pawlicka-Nowak. Miała 82 lata. Była dyrektorem Muzeum Okręgowego w Koninie w latach 1974–2006, następnie do końca 2012 roku pracownikiem tegoż Muzeum. W latach 1987–1990 organizowała Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem i kierowała badaniami archeologicznymi na terenach tego ośrodka. Autorka wielu publikacji na temat zagłady Żydów w Chełmnie, także obszernego komentarza do publikacji Zwój domu niewoli. W książce zawarto przejmujące pamiętniki, które powstawały od marca 1942 do sierpnia 1943 roku. Ich autorem był Jehoszua Mosze Aaronson, który narażając życie, chciał w ten sposób przekazać prawdę o obozie pracy zlokalizowanym przy stacji kolejowej w Koninie-Czarkowie. Jej ostatnia książka, nad którą pracowała kilka lat, dotyczyła getta wiejskiego Czachulec.
Łucję Pawlicką-Nowak poznałem w połowie lat 90. Pracowałem w „Gazecie Poznańskiej” i do Konina pojechałem, by napisać o niej reportaż. Wiedziałem na jej temat niewiele, a o obozie w Chełmnie nad Nerem jeszcze mniej. W Poznaniu mieszkałem zaledwie kilka lat, byłem tu obcy. Ale koledzy z konińskiego oddziału gazety
opowiadali o dyrektorce muzeum rzeczy niezwykłe. Do Konina pojechałem z fotoreporterem Januszem Romaniszynem. Odwiedziliśmy nie tylko Muzeum, wspólnie z Łucją Pawlicką-Nowak i Januszem Gulczyńskim2 pojechaliśmy także do lasu rzuchowskiego.
Tam, wśród szumiących drzew (tak zapamiętałem to przejmujące zderzenie Zagłady z przyrodą) słuchaliśmy opowieści o tym, co działo się w latach wojny. Zapisywałem ich słowa, a Janusz fotografował macewy zgromadzone w Koninie, las, pomnik i upamiętnienia. Przytaczam poniżej te pierwsze moje opublikowane zapiski o Łucji Pawlickiej-Nowak, oddanej całym sercem pracy nad pamięcią o dawnych mieszkańcach Konina i pobliskich miasteczek.

(...)

© Copyright 2014