Stowarzyszenie Miasteczko Poznań

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miasteczko Poznań zostało założone jesienią 2009 r. Do celów statutowych Stowarzyszenia należą:  przywracanie, upamiętnianie i utrwalanie pamięci o dziedzictwie kultury żydowskiej, praca na rzecz dialogu polsko-izraelskiego, realizacja projektów wielokulturowych na rzecz wspólnego dziedzictwa polsko-niemiecko-żydowskiego, działania edukacyjne i wydawnicze. Od 21 lat Stowarzyszenie wydaje pismo społeczno-kulturalne Miasteczko Poznań.  

Projekt wydawniczy jest współfinansowany przez Miasto Poznań, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

RADA PROGRAMOWA:

Krzysztof Bielawski (Wirtualny Sztetl), prof. Piotr Forecki (Poznań, UAM), prof. Roman Kubicki (Poznań, UAM), prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Poznań, UAM), Ryszard Low (Tel Awiw, Stowarzyszenie Autorów Piszących po Polsku w Izraelu), prof. Janusz Marciniak (Poznań, Uniwersytet Artystyczny), dr Joachim Russek (Kraków ,Centrum Kultury Żydowskiej)

 

Wesprzyj nas! 
Państwa wpłaty bardzo wspomogą naszą działalność.
Prosimy o przekazywanie darowizn na rzecz Stowarzyszenia na numer konta:
Raiffeisen Bank 07 1750 0012 0000 0000 2803 0649
Tytuł przelewu: „Darowizna na rzecz Stowarzyszenia Miasteczko Poznań"

Prenumerata Przyjaciół:

Można ją wykupić wpłacając wielokrotność kosztu rocznej prenumeraty, to jest kwotę 80 zł, 120 zł, 160 zł....  

Dziękujemy za wpłaty naszym Przyjaciołom. Są to: Henryk Spalter, Anna i Krzysztof Raczyńscy, Cila Spalter-Reński, Edward Reński, Bronisław Bergman, Aleksander Raczyński, Ewa Mazuruk, Fira Sochaczewska.  

 

KONTAKT: Stowarzyszenie Miasteczko Poznań , osiedle Rusa 31 / 1,  61-245 Poznań 

 

© Copyright 2014