Wielkopolska

Obraz ludności żydowskiej na łamach "Orędownika" w latach 1904-1905

Mateusz Pielka

W polskich badaniach nad antysemityzmem w kontekście prasowym
w XIX i XX wieku dominowała tendencja do skupiania się na tytułach o charakterze radykalnym1.
Były to głównie organy związane ze środowiskami katolickimi i prawicowymi
(Narodowa Demokracja). W niniejszym tekście ukazuję radykalizację obrazu Żyda
przedstawianego na łamach poznańskiego „Orędownika” w latach 1904–1905. Punktem
odniesienia, który wpłynął na zaostrzenie retoryki wobec ludności żydowskiej, była
rewolucja 1905 roku w Kongresówce. Specyfiką wskazanego tytułu było jego początkowe
umiarkowanie, które stopniowo ulegało zmianie. Na temat interesującego nas tytułu
powstała dotychczas jedna publikacja.

„Żydzi w Wielkopolsce w XX wieku. Historia i pamięć”

Data wydarzenia: 
15 kwiecień 2020
Halina Hila Marcinkowska, fot. Maciej Krajewski
Danuta Chosińska, fot. Maciej Krajewski
fot. Maciej Krajewski
Patryk Piotr Antoniak, fot. Maciej Krajewski

Relacja z konferencji „Żydzi w Wielkopolsce w XX wieku. Historia i pamięć” (Poznań, PTPN, 27-28 lutego 2020; organizator – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu)

Auswanderung. Exodus Żydów z Wielkopolski w laatch 1918-1921

Zbigniew Pakuła
Piotr Wróbel

Prof. Piotr Wróbel

"Auswanderung". Exodus Żydów z obszaru Wielkopolski w latach 1918-1921.

 

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014