Maciej Kozłowski

Piłka z gwiazdą Dawida (rec. Maciej Kozłowski, „Naród wybrany Cracovia pany”)

Jan Wilk
Piłka z gwiazdą Dawida (rec. Maciej Kozłowski, „Naród wybrany Cracovia pany”)

Jan Wilk 

Piłka z gwiazdą Dawida

W przedwojennej Cracovii grali obok siebie Polacy i Żydzi. O tej pięknej karcie polskiego sportu napisał książkę Maciej Kozłowski, historyk i dziennikarz, współpracownik paryskiej „Kultury”, skazany pod koniec lat 60. XX wieku w procesie „taterników’, pełniący w latach 1999-2003 funkcję ambasadora RP w Tel Awiwie. Opowieść Kozłowskiego o wielokulturowej historii polskiego sportu wydało Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” znane ze zwalczania przejawów ksenofobii i monitorowania zachowań antysemickich.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014