Lwów

Asymilacja przez edukację. Inteligencja żydowska w Galicji w XIX wieku

Mateusz Pielka

Dla XIX-wiecznej modernizacji i asymilacji ludności żydowskiej w Galicji jedną z najistotniejszych cezur czasowych jest rok 1869 i ustanowienie autonomii galicyjskiej. Wydarzenie to wiązało się z szerszymi przemianami ustrojowymi monarchii habsburskiej. Zmiany zapoczątkowane zostały przez silne odśrodkowe ruchy narodowe,
które rościły sobie prawo do współudziału w zarządzaniu państwem. Największy nacisk w tej sprawie wywierali Węgrzy, o szersze prawa ubiegali się również Czesi i Polacy. Efektem kompromisu między domem panującym oraz Niemcami austriackimi a Węgrami i między innymi Polakami była konstytucja grudniowa,

Powrót do wypartego zła

Marek S. Bochniarz

W książce o pogromie lwowskim, dokonanym przez Polaków na żydowskiej ludności lwowa w 1918 roku, Grzegorz Gauden z wrażliwością humanisty nie tylko zrekonstruował wydarzenia, ale przywrócił człowieczeństwo zapomnianym ofiarom. spotkanie z autorem w Poznaniu upłynęło w atmosferze pełnej emocji – wskazując, z jak trudną i nieprzepracowaną historią Polski trzeba się mierzyć, odkłamując narodowe mity.

Spotkanie z Grzegorzem Gaudenem

Data wydarzenia: 
23 październik 2019
Spotkanie z Grzegorzem Gaudenem

Stowarzyszenie Miasteczko Poznań zaprasza do Galerii Miejskiej ARSENAŁ na spotkanie wokół książki Grzegorza Gaudena LWÓW - KRES ILUZJI. Opowieść o progromie listopadowym 1918.

W poszukiwaniu utraconego Lema

Z prof. Agnieszką Gajewską rozmawia Zbigniew Pakuła

Z Agnieszką Gajewską, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autorką książki Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema rozmawia Zbigniew Pakuła

Zbigniew Pakuła: – Do Lwowa pojechała pani w poszukiwaniu śladów Stanisława Lema. Chciałbym jednak najpierw zapytać o pani osobiste spotkanie z miastem. Spotkanie osoby, która przyjechała z „kresów zachodnich” i, jak sądzę, miała zapakowaną w plecaku przede wszystkim „polską narrację” o Lwowie.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014