Brecht

Chwycisz za broń ? ("Rozmowy uchodźców" reż Andrzej Pakuła)

Jagoda Budzik

W ramach realizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN programu „Tumult! Teatr w muzeum” poznańska Korporacja Teatralna podjęła próbę scenicznego wypunktowania kluczowych – zdaniem twórców – elementów toczonej przy użyciu wszystkich niemal dostępnych dziś kanałów komunikacji dyskusji na temat uchodźców. W proponowanej przez reżysera Andrzeja Pakułę inscenizacji, podkreślone zostaje odrealnienie, któremu figura ta ulega, a za główny temat spektaklu uznać należy nie sam tzw. kryzys migracyjny, ale jego następstwa możliwe do zaobserwowania w zbiorowej wyobraźni i kolektywnym postrzeganiu figury innego.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014