Zagłada

Siedem dni bolesnych. O "Bosianch" Tomasza Pietrzaka

Krzysztof Hoffmann

Nawet gdyby czytelnik nie wiedział, co oznacza tytuł najnowszej, piątej książki poetyckiej Tomasza Pietrzaka, Bosiny, autor nie pozostawia zbyt wiele miejsca na domysły i wyposaża tom w motto jednoznacznie wyznaczające kierunek lektury: „żałoba dojrzeje (to znaczy, że czas sprawi, iż żałoba opadnie jak owoc albo pęknie jak wrzód)”. Słowa zaczerpnięte z Dziennika żałobnego Rolanda Barthes’a zawierają i zawierzają. Zawierają prosty obraz dialektyki żałoby, w której proces dążący do pewnej formy domknięcia, spełnienia ściera się ze stanem quasi-chorobowym. Ale trzeba od razu dopowiedzieć, że ową dialektykę odsłania mechanizm literacki, gra na słowie „dojrzewać”. Dlatego też słowa te zawierzają – literaturze jako miejscu i narzędziu do dokonania pracy żałoby.

Neuropsychiatria wobec historii i pamięci

Barbara Kowalewska

Boris Cyrulnik, ocalony jako dziecko we Francji podczas II wojny światowej żydowski neuropsychiatra, autor wielu książek o posttraumatycznym rozwoju jednostki, pisze o wciąż niedocenianym wpływie kontekstu społeczno-kulturowego na los ludzi po przeżyciu katastrofy. Zamiast koncentrować się wyłącznie na zaburzeniach wynikających z przeżytej traumy, pokazuje, w jakich warunkach może nastąpić ponowny wzrost Zranionego.

Niebezpieczna tożsamość

"Trzecie pokolenie. Postpamięciowe skutki II wojny światowej i Zagłady"

Data wydarzenia: 
23 marzec 2017 - 24 marzec 2017
"Trzecie pokolenie. Postpamięciowe skutki II wojny światowej i Zagłady"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "Trzecie pokolenie. Postpamięciowe skutki II wojny światowej i Zagłady" organizowanej w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej UAM.

O konferencji:

Ukazał się X tom Studiów nad Zagładą wydany przez Centrum Badań nad Zagładą IFIS PAN

Data wydarzenia: 
15 grudzień 2014
Ukazał się X tom Studiów nad Zagładą wydany przez Centrum Badań nad Zagładą IFIS PAN

Ukazał się X TOM STUDIÓW NAD ZAGŁADĄ 

W najnowszym numerze piszą m.in.: 

Klucze i kasa

Zbigniew Pakuła
Data wydarzenia: 
15 październik 2014
Klucze i kasa

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą wydało książkę KLUCZE I KASA. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych, 1939-1950.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014