syjonizm

XIII konferencja syjonistów w Poznaniu

Mateusz Pielka

XIII KONFERENCJA SYJONISTÓW NIEMIECKICH W POZNANIU W 1912 ROKU.

PUNKT ZWROTNY DLA ŻYDOWSKIEGO RUCHU NARODOWEGO

Syjonista z Poznania

Maciej Moszyński

Droga życiowa Maxa Kollenschera odzwierciedlała dylematy związane z żydowską samoidentyfikacją kulturowo-narodową i jej przeobrażeniami, kwestią
szczególnie aktualną na przełomie XIX i XX wieku. Jego poznańska aktywność przed wybuchem I wojny światowej stanowiła ważny wkład do
dziejów europejskiego syjonizmu.

Poznańscy syjoniści spoglądają na wschód

Maciej Moszyński

W drugiej połowie XIX wieku ziemie polskie znajdujące się pod zaborem rosyjskim doświadczyły szeregu przeobrażeń społeczno-gospodarczych, które stały się także udziałem, w większości tradycyjnych, środowisk żydowskich. Wywołało to, zwłaszcza wśród młodych generacji Żydów, silną potrzebę znalezienia odpowiedzi na nowe wyzwania. Z tego kryzysu żydowskiej tożsamości wyłonił się polityczny ruch narodowy – syjonizm oraz żydowski socjalizm.

Na skrawku ziemi

Zbigniew Pakuła

Paweł Smoleński Wnuki Jozuego, Wydawnictwo Czarne Wołowiec 2019

Dr. Nathana Birnbauma droga od ateizmu do tszuwy

Krzysztof Niweliński
Dr Nathan Birnbaum
Synagoga w Czerniowcach
Synagoga w Czerniowcach

Dr. Nathana Birnbauma droga od ateizmu do tszuwy

Nacjonalista, syjonista, autonomista, jidyszysta, ortodoks... Każdym z owych słów oddać można pewną część złożonej osobowości, brzemiennej myśli oraz bogatego życia doktora Natana Birnbauma, austriacko-żydowskiego pisarza i publicysty, myśliciela i filozofa, polityka i społecznika, jednego z „ojców” syjonizmu, następnie pomysłodawcy zorganizowania pamiętnej konferencji w Czerniowcach, a wreszcie jednego z liderów judaizmu, wielce kontrowersyjnego a niezwykłego i wybitnego człowieka, z którego biografią oraz myślą niewątpliwie warto bliżej będzie się zapoznać.

WCZESNE LATA

Rocznica śmierci Teodora Herzla

(red. z.p.)
Rocznica śmierci Teodora Herzla

Potrzeba rozwiązania problemu Żydów, jakim był brak własnego państwa, narodziła się po tragedii Dreyfusa. Teodor Herzl uznał, że jedynym sposobem obrony przed falą antysemityzmu jest powołanie uznawanego przez opinię międzynarodową niepodległego państwa żydowskiego. Tej idei poświęcił książkę Państwo żydowskie. Próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej (1896 r.). Gdy ją ukończył napisał w Dziennikach: „wierzę, że skończyło się dla mnie życie, a zaczęła historia”! Tak oto narodził się syjonizm polityczny.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014