II wojna światowa

Dramat, symbol, trauma... Wystawa w MOCAK-u

Kuratorzy nie mieli historycznych ambicji, tworząc wystawę na temat II wojny światowej. Wybrali jedynie kilka tematów, które zawładnęły świadomością Polaków. odwołali się do prac artystów, wierząc, że prawdy o koszmarze XX wieku należy szukać w obrębie sztuki i jej konfrontacji z prezentowanymi na wystawie dokumentami.

Ostatni lot kapitana Henriqueza

Zbigniew Pakuła

Jest na poznańskiej Cytadeli nagrobek, na którym wyryto gwiazdę Dawida. Upamiętnia kapitana Alfreda George’a Henriqueza, urodzonego na Jamajce w 1915 roku. Alfred wstąpił do RAF, gdy wybuchła wojna w Europie. Zginął 17 sierpnia 1944 roku w nalocie na Szczecin. Jego prochy przeniesiono do Poznania. Po pięćdziesięciu latach od śmierci kapitana do Poznania przyjechał jego syn Richard. Miał zaledwie dziesięć miesięcy, kiedy ojciec wyjechał z domu. Nie pamiętał jego twarzy, głosu, dotyku jego rąk. Gdy znalazł się przy grobie ojca, mógł wreszcie opowiedzieć mu o swojej
tęsknocie.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014