cmentarz

Kamieniarz-rzeźbiarz z Poznania (Aron Jacobsohn)

Agnieszka Kostuch
Fot. Zygmunt Walczak
Macewa Isidora Süsskinda. Fot. Zygmunt Walczak

W trakcie inwentaryzacji ocalałych fragmentów macew z cmentarza żydowskiego w Trzemesznie odkryto na dwóch z nich wyryty napis „Jacobsohn Posen”. Napis znajdował się na bocznych stronach kamieni, dlatego od początku założono, że jest podpisem wykonawcy macew.

Historia cmentarza żydowskiego w Widawie

Zbigniew Pakuła
Małgorzata Frąckiewicz

Historia widawskich Żydów jest podobna do historii tej społeczności w innych miejscowościach na terenie Polski. Napływ Żydów do Widawy najprawdopodobniej nastąpił już w wiekach XIII–XIV, a gmina żydowska ukształtowała się tutaj około XV wieku. Żydzi mieli zapewnione bezpieczeństwo osobiste i prawo handlu na równi z chrześcijanami. W owym czasie zajmowali się pożyczaniem pieniędzy na procent, handlowali solą i trunkami, posiadali przywilej prowadzenia karczm, młynów oraz dzierżawy różnych opłat państwowych, na przykład targowych, ceł i tym podobnych. W późniejszych wiekach uzyskali zezwolenie na zajmowanie się rolnictwem, z czego rodziny żydowskie w Widawie i okolicy korzystały.

Cmentarz żydowski w Pile

Zbigniew Pakuła
Wojciech Skowroński
Pomnik upamietniający cmentarz żydowski w Pile - projekt prof. Janusza Marciniaka (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Cmentarz żydowski w Pile

Najbardziej obszernym i wyczerpującym dokumentem opisującym dzieje Żydów w Pile jest dzieło Petera Simonsteina Cullmana pt. „Historia społeczności żydowskiej Schneidemühl: 1641 do Holocaustu”. Z niego możemy dowiedzieć się, że pierwsze udokumentowane wzmianki o Żydach w mieście dotyczą pierwszej połowy XVI wieku. Identyczną datę potwierdził niemiecki historyk Richard Havemann. Niemniej stałe osadnictwo żydowskie związane z powstaniem gminy wyznania mojżeszowego tzw. kahału oraz ustanowieniem domu modlitewnego, to okres nieco późniejszy, który autor opracowania datuje na początek drugiej połowy XVI w. W tym czasie kroniki cytują skromną, lecz dostrzegalną statystykę żydowskich domów oraz zamieszkujących je lokatorów.

Lapidarium we Wronkach

Zbigniew Pakuła
Data wydarzenia: 
15 grudzień 2014
Lapidarium we Wronkach (uroczyste otwarcie, 15.12.2014 r.)

Niedziela, 14 grudnia br., była zwieńczeniem ogromnej pracy wielu zaangażowanych ludzi, aby macewy, upamiętniające dawnych mieszkańców Wronek wyznania mojżeszowego, zyskały godne miejsce we współczesnej przestrzeni miasta. Lapidarium we Wronkach zostało uroczyście otwarte.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014