Izolda Kiec

Pomóżcie? Nie pozwólcie zabijać? O wyborach Miss Judea w 1929 roku

Izolda Kiec

27 stycznia 1929 roku odbyły się w Warszawie pierwsze wybory Miss Polonia. W werdykcie jury, obradującego pod przewodnictwem Tadeusza Boya-Żeleńskiego, a przyznającego główną wygraną pannie Władysławie Kostakównie, zapisano między innymi, iż doceniono jej „jasną polską twarz”. Czy trzeba dodać, że wśród kandydatek do korony nie było ani jednej – polskiej – Żydówki? Reakcja pominiętej społeczności była natychmiastowa. Już 1 lutego bowiem redakcja „Naszego Przeglądu”, dziennika mniejszości żydowskiej w Polsce, ogłosiła wybory Miss Judea, dwa dni później uzasadniając swój pomysł i wyjaśniając przyświecającą mu ideę.

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014