Gdynia

Cebula i czosnek, antysemickie przyprawy kuchni wielkopolskiej

Zbigniew Pakuła

„Przegląd Zachodni” był tygodnikiem, który przed osiemdziesięciu pięciu laty dawał nadzieję przetrwania i budowania życia żydowskim mieszkańcom kresów zachodnich. Wydawany w Gdyni w nakładzie tysiąca egzemplarzy, ukazywał się od 7 listopada 1936 do 12 maja 1938 roku. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był prawnik i dziennikarz Izydor Zylberman. Po miesiącu stery redakcji objął Samuel Drück. Tygodnik wydawany był w formacie A5, egzemplarz kosztował 25 groszy, a liczba stron nigdy nie przekraczała dwunastu. Na tytułowej winiecie znajdziemy informacje, do kogo adresowane było pismo: „Niezależne pismo tygodniowe Żydów Pomorza i Wielkopolski”.

Trybuna żydostwa poznańsko-pomorskiego

Zbigniew Pakuła
Zbigniew Pakuła

„Wysiłkom garstki zapaleńców, przekonanych
w słuszność sprawy, należy zawdzięczyć, że »Przegląd
Zachodni« wychodzi i wychodzić będzie mimo trudności
finansowych i wbrew złym wróżbom pesymistów
i sceptyków różnego kalibru” – pisali na łamach
„Przeglądu Zachodniego” redaktorzy „Niezależnego
pisma tygodniowego Żydów Pomorza i Wielkopolski”.

Tygodnik, wydawany w Gdyni w nakładzie tysiąca egzemplarzy, ukazywał
się od 7 listopada 1936 do 12 maja 1938 roku. Jego pierwszym redaktorem
naczelnym był prawnik i dziennikarz Izydor Zylberman, ale już po miesiącu
stery redakcji objął Samuel Drück1, osoba bardzo zasłużona dla
społeczności żydowskiej miasta, w którym po dojściu Hitlera do władzy

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014