cmentarz żydowski

Z historii likwidacji cmentarzy żydowskich w Kaliszu

Krzysztof Bielawski

Po 1945 roku jednym z wyzwań państwa polskiego stała się kwestia
użytkowania cmentarzy różnych wyznań. W konsekwencji wymordowania
milionów ludzi podczas II wojny światowej i potężnych migracji
po jej zakończeniu (w tym wypędzenia z Polski ludności niemieckiej
i przesiedleń w ramach akcji „Wisła”), w kraju znajdowały się tysiące cmentarzy
pozbawionych ich naturalnych opiekunów. Dodatkowo państwo
w wyniku dekretów i ustaw o majątkach opuszczonych doprowadziło do
odebrania związkom wyznaniowym (w tym organizacjom żydowskim)
prawa własności wielu cmentarzy. Nie bez znaczenia pozostawała także
walka z religią, której jednym z przejawów było dążenie do zastąpienia

Subskrybuje zawartość

© Copyright 2014