Rocznica śmierci Teodora Herzla

(red. z.p.)
Rocznica śmierci Teodora Herzla

Potrzeba rozwiązania problemu Żydów, jakim był brak własnego państwa, narodziła się po tragedii Dreyfusa. Teodor Herzl uznał, że jedynym sposobem obrony przed falą antysemityzmu jest powołanie uznawanego przez opinię międzynarodową niepodległego państwa żydowskiego. Tej idei poświęcił książkę Państwo żydowskie. Próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej (1896 r.). Gdy ją ukończył napisał w Dziennikach: „wierzę, że skończyło się dla mnie życie, a zaczęła historia”! Tak oto narodził się syjonizm polityczny.

Herzl podjął się przekształcenia ruchu syjonistycznego w ruch polityczny. Pierwszym jego krokiem było przekonanie do nowej idei najbardziej wpływowych postaci żydowskiego świata. Początkowo zwrócił się do organizacji promujących emigrację do Palestyny. Jego program został przyjęty z entuzjazmem na wschodzie Europy. Tamtejsi Żydzi poddawani byli licznym prześladowaniom i pogromom i dla nich wyjazd do Palestyny był sposobem na rozwiązanie życiowych problemów.

3 marca 1897 r. ukazał się pierwszy numer tygodnika Die Welt redagowanego przez Herzla. Miał być organem nowego ruchu. Herzl postanowił zorganizować kongres syjonistyczny pomimo oporu przeciwników nowego ruchu wśród tradycyjnego rabinatu. I tak 29 sierpnia 1897 r. rozpoczął się w Bazylei Pierwszy Kongres Syjonistyczny. Przyjęto na nim dokument programowy zakładający, iż najważniejszym celem jest stworzenie dla narodu żydowskiego siedziby w Palestynie. Po kongresie nastał czas na wprowadzenie nowej idei w życie. Należało rozbudowywać organizacje syjonistyczne, stworzyć Żydowski Bank Kolonizacyjny, rozpocząć rokowania polityczne. Wprowadzanie nowej idei było niezwykle trudne. Z jednej strony syjonizm miał poparcie szerokich mas żydowskich, proletariatu i z czasem ortodoksyjnego żydostwa. Gorzej było z poparciem Berlina, Londynu, Paryża czy Watykanu. Konflikt wśród samych syjonistów wywołała brytyjska propozycja żydowskiego osadnictwa w Ugandzie. Spór ten udało się Herzlowi zażegnąć, ale było tu już jego ostatnie dzieło.

Zmarł 3 lipca 1904 r.,w wieku 44 lat, na atak serca. Jego śmierć wywołała wielkie poruszenie nie tylko wśród syjonistów. Ostatecznie idea Herzla została zrealizowana w 1948 r., kiedy doszło do powstania niepodległego państwa Izrael. Rok później sprowadzono szczątki Herzla do Jerozolimy. Zostały pochowane na szczycie góry noszącej jego imię.  

HERZL: Państwo Żydowskie staje się potrzebą ogólnoświatową, musi zatem powstać. Już pojedynczy czyn może dostatecznie poruszyć dzieje, jednak jeśli wielu Żydów jednocześnie podejmie tę myśl, stanie się ona sensowna i jej urzeczywistnienie nie powinno przedstawiać zasadniczych trudności. Realizacja idei zależy tylko od liczby jej zwolenników. Być może podniosą się młodzi ludzie, przed którymi obecnie niewątpliwie zamknięte są wszelkie drogi i dla których Państwo Żydowskie jawi się jak słońce nad horyzontem, oferując wolność i szczęście, a wówczas to oni zadbają o realizację tej idei. (T.Herzl, Państwo Żydowskie)  

© Copyright 2014